Αποκατάσταση Θωρακικού Τοιχώματος και Στέρνου

Παθήσεις θωρακικού τοιχώματος

1) Διαταραχές της διάπλασης

  • Σκαφοειδής θώρακας
  • Τροπιδοειδής θώρακας
  • Δισχιδές στέρνο, υποπλασία ή απλασία μ. ή ε. θωρακικού μυός, απλασία πλευρικών χόνδρων, κ.λ.π

2) ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ

  • Οστεομυελίτιδα στέρνου
  • Χονδρίτιδα
  • TBC

3) ΟΓΚΟΙ

  • Καλοήθεις
  • Κακοήθεις και μεταστατικοί

Δημοφιλέστερα

Σχετικά Άρθρα

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα συνοδεύεται από παρουσία μεγάλης ποσότητας …