Αφαίρεση Όγκων Θωρακικού Τοιχώματος

Οι Όγκοι του Θωρακικού τοιχώματος δύναται να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Μια όμως σημαντική κατηγορία τέτοιων όγκων είναι και οι μεταστατικοί όγκοι του θωρακικού τοιχώματος, δηλαδή όγκοι που αναπτύσσονται στο τοίχωμα αλλά η πρωτοπαθής εστία βρίσκεται σε άλλο όργανο πχ. προστάτη, νεφρό, πνευμονα ή και αλλού.
Όλοι όμως οι όγκοι αυτοί, παρόλο που έχουν διαφορετική προέλευση έχουν ένα κοινό γνώρισμα, ότι αναπτύσσονται σε μια ιδιαίτερη περιοχή του σώματος (στον θώρακα) που η χειρουργική τους εξαίρεση θα πρέπει να συνδυαστεί με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του θωρακικού τοιχώματος ως «άρρηκτου κλωβού», δηλαδή να αποτρέψει την εμφάνιση του «χαλαρού θώρακα».
Χαλαρού θώρακα του θώρακα εκείνου που το αντίστοιχο τμήμα του αφαιρεθέντος θωρακικού τοιχώματος θα μπαινοβγαίνει αντίθετα με τον εισπνευστικό και εκπνευστικό κύκλο.
Συγκεκριμένα την στιγμή της εισπνοής, σε εκείνο το σημείο ο θώρακας θα εισέρχεται προς τα μέσα λόγω της εξωτερικής μεγαλύτερης ατμοσφαιρικής πίεσης, ενώ κατά την φάση της εκπνοής που όλο το τοίχωμα θα συστέλλεται με κίνηση προς τα έσω, το κομμάτι εκείνο θα εξέρχεται γιατί δεν θα ακολουθεί το «άρρηκτο» του θωρακικού τοιχώματος ως ενιαίου κλωβού. Το ίδιο επισυμβαίνει και στα πολλαπλά κατά σειρά κατάγματα πλευρών ή και στέρνου. Αυτό όμως, ειδικότερα σε καπνιστές, μπορεί να οδηγήσει σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω υπερκαπνίας ή/και υποξυγοναιμίας.
Έτσι η χειρουργική του θωρακικού τοιχώματος συνδιάζεται και με την αναγκαία πιά αποκατάσταση του θωρακικού τοιχώματος και συγκεκριμένα με την αποφυγή εμφάνισης «ΧΑΛΑΡΟΥ ΘΩΡΑΚΑ». Αυτό επιτυγχάνεται με την ανακατασκευή του τοιχώματος με την χρήση διαφόρων συνθετικών μοσχευμάτων υπό μορφή πλεγμάτων, εμβαλωμάτων ή ακόμη και με χρήση συνθετικού «τσιμέντου» σε περιπτώσεις αντικατάστασης του στέρνου. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται σε ελλείμματα θωρακικού τοιχώματος μικρότερα από 10 cm2, σε αυτές τις περιπτώσεις η αποκατάσταση γίνεται με την συρραφή των πέριξ ιστών. Υπάρχει μάλιστα, σε μεγάλα δερματικά ελλείμματα, η αναγκαιότητα να χρησιμοποιηθούν μυοδερματικοί κρημνοί από την κοιλιακή χώρα ή από άλλες μυϊκές ομάδες, με την βοήθεια πλαστικών χειρουργών. Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται παρακάτω με διάφορα περιστατικά μας.

Καλοήθεις Όγκοι:

 • Νευρίνωμα (Ογκος στο θωρακικό τοίχωμα που εξορμάται απο το μεσοπλεύριο νεύρο)
 • Υπομεσοθηλιακό Ίνωμα
 •  Ινοελάστωμα
 • Σβάνωμα απο το έλυτρο του μεσοπλευριου νεύρου 

Κακοήθεις Όγκοι:

 • Χονδρωσάρκωμα
 • Oστεοσάρκωμα
 • Μυέλωμα
 • Σάρκωμα Ewing
 • Ινοσάρκωμα
 • Αγγειοσάρκωμα
 • Νευρινοσάρκωμα
 • Λιποσάρκωμα

Μεταστατικοί Όγκοι του θωρακικού τοιχώματος:

Οι μεταστατικοί όγκοι του θωρακικού τοιχώματος μπορεί να είναι συνήθως από τον πνεύμονα, τον   μαστό, τον προστάτη, τον νεφρό αλλά και από άλλα όργανα. Προσπάθειά μας είναι να δώσουμε μια  εικόνα τέτοιων μεταστάσεων αφ’ ενός αλλά και να επισημάνουμε την δυνατότητα εξαίρεσής τους  χειρουργικά.  

Δημοφιλέστερα

Σχετικά Άρθρα

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα συνοδεύεται από παρουσία μεγάλης ποσότητας …