Βιντεοθωρακοσκοπικές Επεμβάσεις

Βίντεοθωρακοσκοπική Χειρουργική
(VATS :Video assisted thoracic surgery)

είναι η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική η οποία βασίζεται στην μεταφορά της εικόνας του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας, με την βοήθεια οπτικών ινών μιας οπτικής κάμερας. Την  κάμερα τοποθετεί ο χειρουργός μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα και την εικόνα που λαμβάνει την υποβοηθεί και καταγράφει ένα βίντεο με το οποίο είναι συνδεδεμένη η κάμερα. Έτσι ο χειρουργός με την βοήθεια ενδοθωρακικών οργάνων χειρουργεί κοιτώντας σε μια οθόνη, την εικόνα που καταγράφει η ενδοθωρακική κάμερα που έχει τοποθετηθεί από μια οπή από τον χειρουργό στον θώρακα. Ανάλογα με τι σχεδιάζει να κάνει ο χειρουργός επιτελούνται 2-3 οπές στο θωρακικό τοίχωμα, (πύλες εισόδου), από τις οποίες εισέρχονται στον θώρακα τα διάφορα ενδοσκοπικά όργανα. Η τεχνική απαιτεί γενική νάρκωση και βεβαίως αποκλεισμό του ενός πνεύμονα από τον εισπνεόμενο αέρα ώστε αυτός να μην φουσκώνει αναπνέοντας κατά την διενέργεια της όλης επέμβασης. Ο αποκλεισμός επιτυγχάνεται με ειδικό διαύλο (δύο αυλούς) ενδοτράχειο σωλήνα σε αντίθεση με τον απλό ενδοτράχειο σωλήνα που χρησιμοποιείται σε όλες τις άλλες επεμβάσεις. Ο δίαυλος αυτός σωλήνας συνδέεται με το αναισθησιολογικό μηχάνημα που χορηγεί οξυγόνο με αέρα επιλεκτικά στον πνεύμονα που εμείς θέλουμε να αερίσουμε , ενώ αποκλείουμε τον πνεύμονα που θέλουμε να χειρουργήσουμε. Αυτό προυποθέτει αφ ενός την σωστή τοποθέτηση του σωλήνα και επιτυγχάνεται με την βοήθεια βρογχοσκοπίου και αφ ετέρου την δυνατότητα να μπορεί ο ασθενής να ανεχθεί τον αποκλεισμό του ενός πνεύμονα, δηλαδή να μπορεί να αναπνέει με τον ένα πνεύμονα αφού ο άλλος δεν θα συμμετέχει στην αναπνοή.

Η βιντεοθωρακοσκόπιση εφαρμόζεται επιτυχώς σήμερα σε πάρα πολλά πεδία της σύγχρονης Θωρακοχειρουργικής από απλή διερεύνηση μιας πλευρίτιδας έως και τις βιντεοθωρακοσκοπικές λοβεκτομές ή και πνευμονεκτομές.

Ενδείξεις   Θωρακοσκόπησης :

1.Σε νοσήματα του υπεζωκότα

Πλευριτικές συλλογές : Διερεύνηση εξιδρωματικής πλευριτικής συλλογής άγνώστου αιτιολογίας.
Υποτροπιάζουσα  κακοήθης υπεζωκοτική συλλογή. 
Μεσοθηλιώμα η  μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα  πραγματοποίηση βιοψίας.
Επιτυγχάνεται βιοψία υπεζωκότα υπό άμεσο οπτικό έλεγχο  αφού παροχετευτεί το υγρό από το ημιθωράκιο.

 2. Σε νοσήματα πνευμονικού παρεγχύματος.

Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες.
Περιφερικοί συμπαγείς όζοι.
Πραγματοποιείται σφηνοειδής εκτομή  του πνευμονικού παρεγχύματος.

 3. Σταδιοποίηση καρκίνου πνεύμονα και οισοφάγου.

Λεμφαδένες  πύλης και μεσοθωρακίου.
Ομόπλευρη πλευριτική συλλογή.
Δορυφόροι όζοι.
Πραγματοποιείται βιοψία λεμφαδένων, βιοψία υπεζωκότα, και σφηνοειδής αφαίρεση όζου.

 4.Σε όγκους μεσοθωρακίου.

Νεοπλάσματα.
Block  λεμφαδένων.
Πραγματοποιείται θωρακοσκοπικά βιοψία του όγκου η των λεμφαδένων.

 5. Νοσήματα περικαρδίου

Περικαρδίτιδες.
Περικαρδική συλλογή.
Γίνεται  βιοψία  περικαρδίου και κυτταρολογική εξέταση του υγρού.
Βιντεοθωρακοσκοπικές τεχνικές
Θωρακοσκοπικές λοβεκτομές και πνευμονεκτομές σε ειδικά κέντρα εσωτερικού και ιδίως εξωτερικού
Βιοψίες όζων πνεύμονος, πνευμονικού ιστού, υπεζωκότος, λεμφαδένων
Παροχέτευση πλευριτικού υγρού και πλευροδεσία με τάλκη, περικαρδιοτομή,
Συμπαθεκτομή, οισοφαγεκτομή, χειρουργική εκκολπωμάτων οισοφάγου κυστεκτομές, θυμεκτομές, διερεύνηση αιμοθώρακα, ελάττωση πνευμονικού όγκου και πολλές άλλες τεχνικές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Μικρότερος χρόνος νοσηλείας.
Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, γρήγορη επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο – εργασία .
Μικρότερη κάκωση θωρακικού τοιχώματος.
Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Μικρότερη φλεγμονώδη αντίδραση.
Καλύτερη κατανομή της χημειοθεραπευτικής ουσίας  (μετεγχειρητικά).

Δημοφιλέστερα

Σχετικά Άρθρα

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα συνοδεύεται από παρουσία μεγάλης ποσότητας …