Βιογραφικό

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδικεύτηκε στην Χειρουργική Θώρακος και διετέλεσε από το 1997-2004 ειδικευμένος Χειρουργός Θώρακος ως επιμελητής Β του κλάδου ΕΣΥ στο Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» επιτελώντας όλων των ειδών των επεμβάσεων θώρακος.

Το 2004 κρίθηκε Λέκτορας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Θώρακος» και τοποθετήθηκε στην Β Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.

Το 2009 κατόπιν κρίσεως εξελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή παραμένοντας στην ίδια Κλινική όπου υπηρέτησε μέχρι το 2014, με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Θώρακος».

Το Μάρτιο του 2014 αναγορεύτηκε σε Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο Χειρουργικός Τομέας του ανέθεσε την Διεύθυνση της Πανεπιστημιακής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «Αττικόν».

Από 22-12-2014 είναι Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο «Αττικόν».

Από το 2021 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος Θωρακοχειρουργικής του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου «Η Αγία Τριάς» καθώς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του της κλινικής.

Από 15/06/2022 κατόπιν κρίσεως εξελέγη Τακτικός Καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο “Χειρουργός Θώρακος”.

ο 2020-2022 υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Θώρακος και Μεγάλων Αγγείων.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησής του είναι η χειρουργική των κακοηθειών και καλοηθειών του πνεύμονα, οι παθήσεις του υπεζωκότα, οι όγκοι του θωρακικού τοιχώματος, του οισοφάγου, του μεσοθωρακίου αλλά και οι δυσπλασίες του στέρνου (όπως το σκαφοειδές στέρνο), οι φλεγμονές του (όπως η οστεομυελίτιδα μετά από στερνοτομή).

Επιτελεί Βιντεοθωρακοσκοπικές επεμβάσεις αλλά και Ιατρική Θωρακοσκόπιση με τοπική αναισθησία και με την χρήση ημιεύκαμπτου θωρακοσκοπίου. Επίσης αντιμετωπίζει χειρουργικά το «Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου, TOS».