Θωρακοσκοπικές Επεμβάσεις

Ορισμός Ιατρικής θωρακοσκόπησης (Medical Thoracoscopy): Η υπό τοπική αναισθησία επισκόπηση του ημιθωρακίου και του πνεύμονα με την χρήση  Ημιάκαμπτου πλευροσκόπιου.

 • Επιλογή ασθενών
  Η προσεκτική επιλογή των ασθενών αποτρέπει τις επιπλοκές.
  1.      Εκτίμηση ασθενούς
  2.      Ιστορικό
  3.      Κλινική εξέταση
  4.      Γενική αίματος, Χρόνοι πήξης, βιοχημικός έλεγχος
  5.      Απεικονιστικές μέθοδοι: Α/α, ΑΤ, U/S
  6.      ΗΚΓ +/- ECHO
  7.      Εκτίμηση από αναισθησιολόγο
  8.      Λειτουργική κατάσταση ασθενούς (PS)
 • Ενδείξεις της Θωρακοσκόπησης
  1.      Διάγνωση υπεζωκοτικής συλλογής
  2.     Διάγνωση και σταδιοποίηση κακοήθους μεσοθηλιώματος
  3.     Διάγνωση και σταδιοποίηση Ca πνεύμονα
  4.     Θεραπεία εμπυήματος
  5.     Θεραπεία πνευμοθώρακα
  6.     Πλευροδεσία με τάλκη
  7.     Άλλα
                   – Βιοψία πνεύμονα
                   – Βιοψία μεσοθωρακίου
                   – Βιοψία διαφράγματος
                   – Βιοψία περικαρδίου
                   – Ερευνητική
 • Αντενδείξεις της θωρακοσκόπησης :

       1.    Πυρετός
       2.   Βήχας
       3.   Υποξαιμία
       4.   Αιμορραγική διάθεση
       5.   Ασταθές καρδιαγγειακό νόσημα

 • Αντενδείξεις Ευκαιριακές

        1.     Φυσιολογική  θερμοκρασία
        2.     Απουσία λοίμωξης
        3.     Εμμένων βήχας
        4     Διαταραχές πήξης
        5     Υποξαιμία
        6.     Συμφορητική καρδιακή  ανεπάρκεια

Δημοφιλέστερα

Σχετικά Άρθρα

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα συνοδεύεται από παρουσία μεγάλης ποσότητας …