Καλοήθειες Πνεύμονος

Σε αυτές υπάγονται:
Οι συγγενείς δυσπλασίες του πνεύμονα
Οι λοιμώξεις και φλεγμονές του πνεύμονα
άλλες καλοήθεις παθήσεις του πνεύμονα

στις συγγενείς δυσπλασίες μπορούμε να αναφέρουμε:
την αγενεσία ή απλασία πνεύμονα
τις συγγενείς κύστεις του πνεύμονα
τις βρογχογενείς κύστεις
τον βρογχοπνευμονικό διαχωρισμό ή απόλιμα
το λοβώδες αποφρακτικό εμφύσημα
την αρτηριοφλεβική επικοινωνία
την τραχειο-βρογχο οισοφαγική επικοινωνία

στην αγενεσία του πνεύμονα ο ένας ή και οι δύο πνεύμονες απουσιάζουν.
Η δεύτερη περίπτωση είναι ασυμβίβαστη με την ζωή. Στην περίπτωση της αγενεσίας ή υποπλασίας του ενός πνεύμονα αυτό είναι συμβατό με την ζωή και ομοιάζει με την χειρουργική αφαίρεση του ενός πνεύμονα δηλαδή σαν ο ασθενής να έχει κάνει πνευμονεκτομή. Το ημιθωράκιο μικραίνει σε όγκο διότι οι πλευρές συμπίπτουν, το διάφραγμα ανεβαίνει , το μεσοθωράκιο μετατίθεται και ο άλλος πνεύμονας δευτεροπαθώς διατείνεται.

στις συγγενείς κύστεις του πνεύμονα επισυμβαίνει εμβρυολογικά, αποχωρισμός κάποιων περιφερικών θυλάκων του αρχέγονου τραχειοβρογχικού δένδρου από τους κύριους κλάδους και αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη συγγενών κύστεων του πνεύμονα. Οι κύστεις αναπτύσσονται στον πνεύμονα και περιέχουν αέρα.

στην εικόνα δεξιά βλέπουμε χειρουργικό παρασκεύασμα απλής κύστης πνεύμονα και εικόνες από αξονική τομογραφία θώρακος που δείχνουν την απλή κύστη αυτού.

Η χειρουργική ένδειξη αφαίρεσής του τίθεται όταν αυτές λόγω πιθανής επικοινωνίας τους με βρόγχο επιμολύνονται και διαπυήσκωνται. Επίσης η μεγάλη διάτασή τους μπορεί να προκαλέσει πιεστικά φαινόμενα στον πέριξ υγιή πνευμονικό ιστό.

Οι βρογχογενείς κύστεις:
Αναπτύσσονται στο μεσοθωράκιο
έχουν στενή σχέση με τραχεία ή στελεχιαίους βρόγχους
έχουν διάμετρο 2-10 εκ.
μπορεί να διαπυηθούν και αντιμετωπίζονται χειρουργικά

ο βρογχοπνευμονικός διαχωρισμός ή απόλιμα
Χαρακτηρίζεται από την παρουσία εμβρυικού βρογχοπνευμονικού  ιστού που αιματώνεται από ανώμαλο αγγείο της συστηματικής κυκλοφορίας (αορτής). Διακρίνεται σε ενδολοβιακό και εξωλοβιακό, ορισμένες δε φορές η άτυπη αγγείωσή του μπορεί να ξεκινάει από την κοιλιακή αορτή. Ο επίμονος ξηρός βήχας, η αιμόπτυση και η διαπύησή του αποτελούν ένδειξη χειρουργικής αφαίρεσής του.

Το λοβώδες αποφρακτικό εμφύσημα
Οφείλεται σε ελλιπή ανάπτυξη των χόνδρων λοβαίου βρόγχου ή σε πτυχή του βρογχικού βλεννογόνου ή σε πίεση του βρόγχου εκ των έξω. Έτσι δημιουργείται βαλβιδικός μηχανισμός ο οποίος επιτρέπει αέρας να εισέρχεται χωρίς όμως να μπορεί να εξέλθει, αυτό οδηγεί σε υπερδιάταση του λοβού, συμπίεση του πέριξ παρεγχύματος και μετατόπιση του μεσοθωρακίου αντιθέτως. Τελικά για τα ανωτέρω ο νεαρός ασθενής θα οδηγηθεί στο χειρουργείο για την εκτομή του λοβού.

αρτηριοφλεβική επικοινωνία
Είναι συγγενής αγγειακή δυσπλασία κατά την οποία ένα ή περισσότερα ευμεγέθη αγγεία θέτουν σε επικοινωνία την πνευμονική αρτηρία με τις πνευμονικές φλέβες. Συχνά εμφανίζεται σε συγγενή αιμορραγική τηλαγγειεκτασία (νοσος rendu-osler-weder).

τραχειοοισοφαγική επικοινωνία

Στις λοιμώξεις και φλεγμονές του πνεύμονα υπάγονται:
βρογχεκτασίες
απόστημα πνευμονα
οι μυκητιάσεις
η φυματίωση
η εχινόκοκκος ή υδατίδα κύστη
η αμοιβάδωση
οι λοιμώξεις των ανοσοκατασταλμένων

μυκήτιάσεις πνεύμονα

Δημοφιλέστερα

Σχετικά Άρθρα

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα συνοδεύεται από παρουσία μεγάλης ποσότητας …