Καταδυόμενη Βρογχοκήλη

Ασθενής 67 ετών με καταδυόμενη βρογχοκήλη (εικόνες 1,2,3,4 από αξονική τομογραφία), ιδίως αριστερά και παρεκτοπίζοντας την τραχεία ελαφρώς προς τα δεξιά υποβάλλεται σε αφαίρεση θυρεοειδούς μόνο με εγκάρσια τραχηλική τομή (εικόνα 7, 8). Το ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται στον απεικονιστικό έλεγχο και στην ασφάλεια που παρέχει ο νευροδιεγέρτης διεγχειρητικά με την τελική απόδειξη σύσπασης και καταγραφής των δύο νεύρων (εικόνα 5 και 6 )

Δημοφιλέστερα

Σχετικά Άρθρα

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα συνοδεύεται από παρουσία μεγάλης ποσότητας …