Παθήσεις Υπεζώκοτα

Ο Υπεζωκότας είναι ένας λεπτός υμένας  ο οποίος διακρίνεται στο σπλαχνικό πέταλο που τυλίγει  όλον τον πνεύμονα, (σαν το γάντι το χέρι) και το τοιχωματικό πέταλο που καλύπτει το θωρακικό τοίχωμα από την εσωτερική πλευρά. Ο τοιχωματικός υπεζωκότας ανάλογα με το τμήμα που καλύπτει, διακρίνεται σε τοιχωματικό, μεσοθωρακικό και διαφραγματικό. Μεταξύ των πετάλων του υπεζωκότα ημερησίως ανταλλάσσεται 1 με 1,5 λίτρα πλευριτικού υγρού που επαλείφει συνεχώς τα δύο πέταλα του υπεζωκότα, διαταραχή της ανταλλαγής αυτής δημιουργεί την πλευριτική συλλογή. Οι παθήσεις του υπεζωκότα διακρίνονται στην διαφυγή αέρος στην υπεζωκοτική κοιλότητα που είναι ο Πνευμοθώρακας, στις διάφορες συλλογές υγρών οι λεγόμενες πλευρίτιδες και οι κακοήθεις όγκοι του υπεζωκότα που είναι το μεσοθηλίωμα.

Α. Αυτόματος πνευμοθώρακας.

Ο αυτόματος πνευμοθώρακας οφείλεται σε ρήξη συγγενών φυσαλίδων  ή μικροκύστεων που συνήθως εντοπίζονται στην κορυφή του πνεύμονα. Ο αυτόματος πνευμοθώρακας σχετίζεται με καταστάσεις αύξησης της ενδοθωρακικής πίεσης όπως άρση βάρους, βήχας, κλάμα κλπ. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται κυρίως σε νέα άτομα. Η αντιμετώπιση συνίσταται στην τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης του σύστοιχου ημιθωρακίου και διενέργεια αξονικής τομογραφίας για την αναγνώριση φυσαλίδων  ή μικροκύστεων.

 Χειρουργική επέμβαση έχει ένδειξη σε περίπτωση υποτροπής ή σε συνεχιζόμενη διαφυγή αέρα κατά το πρώτο επεισόδιο. Επίσης, ένδειξη χειρουργικής παρέμβασης αποτελεί η διαμονή του πάσχοντος σε απομακρυσμένη περιοχή, κατάσταση που καθιστά την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας δύσκολη σε περίπτωση υποτροπής. 

Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην αφαίρεση του παθολογικού πνευμονικού ιστού με σφηνοειδή εκτομή της κορυφής του πνεύμονα και χειρουργική πλευρόδεση με κλασική θωρακοτομή ή με τη θωρακοσκοπική μέθοδο (VATS).

Β. Πλευρίτιδες

Β.1 διίδρωμα
Β.2 εξίδρωμα
Β.3 πύον
Β.4 χυλός
Β.5 αίμα

Γ. Όγκοι υπεζωκότα – Μεσοθηλίωμα

Χειρουργικές τεχνικές
Ανοικτή θωρακοτομή
Βιντεοθωρακοσκόπιση
Ιατρική θωρακοσκόπιση (Medical thoracoscopy)

Δημοφιλέστερα

Σχετικά Άρθρα

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα συνοδεύεται από παρουσία μεγάλης ποσότητας …