Παθήσεις Στέρνου

1. ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ:
.         Σκαφοειδής θώρακας
.         Τροπιδοειδής θώρακας
.         Δισχιδές στέρνο, υποπλασία ή απλασία μ.   
          ή ε. θωρακικού μυός, απλασία πλευρικών 
          χόνδρων, κ.λ.π.

2. ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ:
.         Οστεομυελίτιδα στέρνου, διαπύηση, διάσπαση
          μετά στερνοτομή
.         Χονδρίτιδα
.         TBC
.         Μετακτινική νέκρωση του στέρνου

 3. ΟΓΚΟΙ:
.         Καλοήθεις
.         Κακοήθεις
.         σαρκώματα (EWING),
.         μεταστατικοί όγκοι

.

Δημοφιλέστερα

Σχετικά Άρθρα

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα συνοδεύεται από παρουσία μεγάλης ποσότητας …