Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου

Υπάρχουν τρείς οδοί χειρουργικής προσπέλασης του συνδρόμου, ωστόσο εμείς προσεγγίζουμε χειρουργικά την πρώτη πλευρά με διαμασχαλιαία τομή. Έτσι ο ασθενής τίθεται σε ημιπλάγια ή πλάγια θέση με ανάταση του χεριού της πάσχουσας μεριάς. Διενεργείται μασχαλιαία τομή δέκα εκατοστών μέχρι το έξω χείλος του μείζονος θωρακικού μυός. Στην συνέχεια παρασκευάζονται το υποδόριο λίπος και οι μύες μέχρι την ανεύρεση της μασχαλιαίας φλέβας και αρτηρίας. Στην συνέχεια αν πρόκειται για υπεράριθμη πλευρά αφαιρείται, κατόπιν παρασκευής όπως φαίνεται στην εικόνα, η 1η πλευρά σε τμήμα ικανό ώστε να ελευθερωθούν τα αγγεία και τα νεύρα. Αν πρόκειται για υπερτροφικό σκαληνό ή εξόστωση πλευράς αφαιρούνται αλλά αφαιρείται πάλι ένα τμήμα της 1ης πλευράς. 

Δημοφιλέστερα

Σχετικά Άρθρα

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα συνοδεύεται από παρουσία μεγάλης ποσότητας …