Χειρουργική Διαφράγματος

ΠΤΥΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Σε περιπτώσεις πάρεσης και γενικότερα ανύψωσης του διαφράγματος υπάρχει και η χειρουργική δυνατότητα επιδιόρθωσης του. Η ανύψωση του διαφράγματος μπορεί να είναι απότοκος κάκωσης ή διατομής του φρενικού νεύρου κατά την αυχενική ή θωρακική μοίρα του, ή να έχει διαταμεί σε ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις όπως στην χειρουργική εξαίρεση του κακοήθους θυμώματος. Στις περιπτώσεις αυτές ο κάτω λοβός του πνεύμονα αριστερά ή δεξιά πιέζεται υποαερίζεται και στο τέλος ατελεκτατεί, δημιουργώντας με το πέρασμα του χρόνου περιοριστικού τύπου αναπνευστική ανεπάρκεια. Η χειρουργική πτύχωση του διαφράγματος σε αυτές τις περιπτώσεις καθηλώνει το πάσχον διάφραγμα σε μόνιμη θέση 4- 10 εκατοστά κάτωθεν της προηγούμενης θέσης δίνοντας από 200 – 400 κυβικά εκατοστά αέρα επιπλέον στον όγκο της αναπνοής του. Αυτό βοηθά σημαντικά τον ασθενή και τον ανακουφίζει προσφέροντας σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της καθημερινότητάς του

ΣΥΡΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

 Σε διάφορες κακώσεις το διάφραγμα μπορεί να διαταμεί. Η ρήξη του διαφράγματος θα οδηγήσει την είσοδο κοίλων ή/και συμπαγών ενδοκοιλιακών οργάνων στον θώρακα. Το είδος των οργάνων ποικίλει αλλά κυρίως εισέρχονται ο στόμαχος, το επίπλουν, το κόλον, ο σπλήνας, κλπ. Η είσοδος των οργάνων επιφέρει πίεση στον μαλακό και ευπίεστο υπερκείμενο πνεύμονα με αποτέλεσμα την ατελεκτασία αυτού από πίεση και την εγκατάσταση με την πάροδο του χρόνου αναπνευστικής ανεπάρκειας. Η κατάσταση αυτή επιταχύνεται όταν ο ασθενής έχει ιστορικό ΧΑΠ ή είναι καπνιστής. Γρήγορα λοιπόν ο ασθενής μπορεί να επιβαρυνθεί και να χρειασθεί μηχανική υποστήριξη της αναπνοής του (οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια). Εδώ βοηθάει η γρήγορη διάγνωση διότι εάν ο ασθενής οδηγηθεί έγκαιρα στο χειρουργείο τίποτε από τα ανωτέρω δεν θα συμβεί. Φυσικά οι ρήξεις του διαφράγματος ποικίλουν ανάλογα με την σφοδρότητα της κάκωσης. Παρόλα ταύτα για μικρές ρήξεις χωρίς έλλειμμα η απλή συρραφή είναι αρκετή για να επιδιορθώσει και να αποκαταστήσει την βλάβη, ειδάλλως σε μεγαλύτερες ρήξεις η χρήση εμβαλώματος καθίσταται αναγκαία.

Δημοφιλέστερα

Σχετικά Άρθρα

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα συνοδεύεται από παρουσία μεγάλης ποσότητας …